ตรวจสอบโดเมน

ภาพประกอบหลัก ตรวจสอบโดเมน
http://
ข้อมูลผู้จดทะเบียนโดเมน
ชื่อโดเมน
เซิฟเวอร์ WHOIS
ผู้จดทะเบียน
บริษัท
เบอร์ติดต่อ
อีเมลล์
ข้อมูลวันที่สำคัญ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด
วันที่จดโดเมน
วันที่หมดอายุ
ข้อมูล DNS
Name Server
Name Server