ม็อคอัพคืออะไร ?

ภาพประกอบหลัก ม็อคอัพคืออะไร ?
อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ