บริการทำเว็บไซต์

ภาพประกอบหลัก บริการทำเว็บไซต์

บริการทำเว็บไซต์

22 กันยายน 2557

บริการรับทำเว็บไซต์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีการประสานงานกันภายในทีมอยู่เสมอ ทำให้ในทุกๆเว็บไซต์ถูกออกแบบรับทำเว็บไซต์จากทีมเราและวางแผนขั้นตอนต่างๆอย่างดี ให้สอดรับกับการทำ SEO รวมถึงการสะดวกในการเข้าใช้งาน ทำให้การดำเนินงานในช่วงต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะสามารถมีสิทธิ์ตัดสินใจและออกความเห็นได้ในแต่ละส่วนของงานรับทำเว็บไซต์จากเรา จึงทำให้งานที่ทำออกมามีความใกล้เคียงมากที่สุดกับความต้องการของผุ้ว่าจ้าง อย่างแน่นอนติดต่อสอบถามโทร 087 499 3033 (คุณ แวน)

รับทำเว็บไซต์ เราทำงานกันเป็นทีม งานที่ออกมาจึงมีความสมบูรณ์ ใช้เวลาทำที่เหมาะสม และสามารถจัดการกับปัญหาได้ครอบคลุมทุกด้าน และติดตั้งระบบตัวเก็บสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อนำมาศึกษา และวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการปรับนโยบายทางการตลาดในอนาคต


ส่วนเสริมพิเศษที่เราแถมให้ฟรี


ค่าบริการทำเว็บไซต์

จัดทำเว็บไซต์(รวมค่าออกแบบ)
รายการราคา
โครงสร้างเว็บไซต์ (ต้องทำทุกเว็บไซต์)2,000 บาท
หน้าหลัก เช่น หน้าแรก , เกี่ยวกับเรา , สินค้าของเรา หรือ ติดต่อเรา เป็นต้น2,000 บาท / หน้า
หน้าย่อย หมายถึง หน้าอื่นๆที่มีการจัดวาง layout เหมือนกันกับหน้าหลัก1,000 บาท / หน้า
หน้าซ้ำ หมายถึง หน้าที่เหมือนกับหน้าย่อยแต่เปลี่ยนส่วนที่เป็น ข้อมูลและรูปภาพ500 บาท / หน้า
จดโดเมน, โฮสติ้ง และ บริการแก้ไขข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง2,000 บาท / ปี
* ราคานี้เป็นราคาประมาณคร่าวๆ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และปริมาณงาน
ตัวอย่างเช่น ทำเว็บไซต์ 8 หน้าคือ หน้าแรก , เกี่ยวกับเรา , สินค้าของเรา , ติดต่อเรา , สินค้าที่ตัวที่ 1 , สินค้าที่ตัวที่ 2 , สินค้าที่ตัวที่ 3 และ สินค้าที่ตัวที่ 4 ราคารวมทั้งหมดจะอยู่ที่ 9,000 บาทถ้วน


สนใจเริ่มทำเว็บไซต์

เมื่อท่านเริ่มสนใจจะทำเว็บไซต์ เพียงทำแค่ 2 อย่าง คือ

  1. จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูล (ไปหน้า ต้นแบบข้อมูลประกอบเว็บไซต์)
  2. ติดต่อเรา (ไปหน้า ติดต่อเรา)

หรือ ต้องการอยากทราบข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม (ไปหน้า บทความ)