อัตราค่าบริการ

ภาพประกอบหลัก อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

20 สิงหาคม 2558

บริการทำเว็บไซต์

Package จัดทำเว็บไซต์
รายการราคา
Landing Page Package (ใช้ Wordpress ในการจัดทำ)7,000 บาท
Small Package 5 หน้า14,500 บาท
Medium Package 10 หน้า (หน้าหลัก 5 หน้า)27,500 บาท
Large Package 20 หน้า (หน้าหลัก 10 หน้า)40,500 บาท
เพิ่ม 1 หน้า3,000 บาท
ราคา Package รวมบริการเหล่านี้
1. โดเมน 1 ชื่อ 1 ปี
2. โฮสติ้ง Cloud Hosting SSD 1 ปี
3. ปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 หน้า (ไม่รวมเพิ่มหน้าใหม่)
4. ให้คำปรึกษา และ สอนการใช้ตลอดอายุการใช้งาน
5. รองรับทุกขนาดหน้าจอ (Responsive Design)
6. SEO Onpage, Google Analytics และ Google Index Sitemap

จัดทำเว็บไซต์(แยกตามหน้า)
รายการราคา
โครงสร้างเว็บไซต์ (ต้องทำทุกเว็บไซต์)3,500 บาท
หน้าหลัก เช่น หน้าแรก , เกี่ยวกับเรา , สินค้าของเรา หรือ ติดต่อเรา เป็นต้น3,500 บาท / หน้า
หน้าย่อย หมายถึง หน้าอื่นๆที่มีการจัดวาง layout เหมือนกันกับหน้าหลัก3,000 บาท / หน้า
หน้าซ้ำ หมายถึง หน้าที่เหมือนกับหน้าย่อยแต่เปลี่ยนส่วนที่เป็น ข้อมูลและรูปภาพ2,500 บาท / หน้า
จดโดเมน, โฮสติ้ง และ บริการแก้ไขข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง2,000 บาท / ปี
* ราคานี้เป็นราคาประมาณคร่าวๆ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และปริมาณงาน
ตัวอย่างเช่น ทำเว็บไซต์ 8 หน้าคือ หน้าแรก , เกี่ยวกับเรา , สินค้าของเรา , ติดต่อเรา , สินค้าที่ตัวที่ 1 , สินค้าที่ตัวที่ 2 , สินค้าที่ตัวที่ 3 และ สินค้าที่ตัวที่ 4 ราคารวมทั้งหมดจะอยู่ที่ 26,500 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม บริการทำเว็บไซต์

จัดทำแอพพลิเคชั่น หรือ เว็บแอพพลิเคชั่น
รายการราคา
เว็บแอพพลิเคชั่น (เฉพาะส่วนที่มี Programming มาเกี่ยวข้อง)4,500 บาท / วัน
แอพพลิเคชั่น iOS (Hybrid/Native)5,500 บาท / วัน
แอพพลิเคชั่น Android (Hybrid/Native)5,500 บาท / วัน

ออกแบบงาน
รายการราคา
ออกแบบเว็บไซต์1,500 บาท / หน้า
ออกแบบแอพพลิเคชั่น1,500 บาท / หน้า

บริการนอกสถานที่ (Onsite)
รายการราคา
พัฒนาโปรแกรม หรือ สอนการใช้งานต่างๆ ที่หน้างานภายในกรุงเทพฯ7,500 บาท / วัน / 8 ชั่วโมง
พัฒนาโปรแกรม หรือ สอนการใช้งานต่างๆ ที่หน้างานในต่างจังหวัด (อาจจะมีการชาร์ตเพิ่มเติม ค่าเดินทาง และ ที่พัก ในบางกรณี)9,500 บาท / วัน / 8 ชั่วโมง

บริการจดโดเมน&โฮสติ้ง

โดเมนคำอธิบายราคา/ปี
.comบริษัทห้างร้าน490
.netกิจกรรมเครือข่าย490
.orgองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร490
.bizบริษัทห้างร้าน หรือ ห้างหุ้นส่วน490
.ccบริษัทห้างร้าน หรือ บุคคลทั่วไป1000
.tvเกี่ยวข้องกับงานโทรทัศน์1220
.in.thบุคคลธรรมดาทั่วไป (ต้องใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองบริษัท)490
.co.thบริษัทหรือองค์กรที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ต้องใช้เอกสาร หนังสือรับรองบริษัท และ ใบภ.พ.20)850
.ac.thโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (ต้องใช้เอกสาร หนังสือจัดตั้งสถาบันการศึกษา)850
.go.thกระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล (ต้องใช้เอกสาร หนังสือแจ้งจดชื่อโดเมนจากหน่วยงาน)850
.or.thองค์กรที่ไม่แสดงผลกำไรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (ต้องใช้เอกสาร หนังสือจัดตั้งองค์กร)850
.net.thหน่วยงานหรือองค์กรด้านเครือข่ายที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (ต้องใช้เอกสาร ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม)800
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม บริการจดโดเมน&โฮสติ้ง