บริการจดโดเมน&โฮสติ้ง

ภาพประกอบหลัก บริการจดโดเมน&โฮสติ้ง

บริการจดโดเมน&โฮสติ้ง

20 สิงหาคม 2558

รับบริการจดโดเมนในราคาถูก โดเมนจะเป็นของท่าน 100% สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง ผ่านบริการของเรา ตรวจสอบโดเมน หรือ บริการตรวจสอบโดเมนจากเว็บอื่นๆ เว็บตรวจสอบโดเมนอื่นๆ

โดเมนเนมคือ ชื่อที่ใช้ในการเข้าเว็บไซต์ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ชื่อ และ นามสกุล โดยโดเมนทุกๆโดเมนจะไม่สามารถซ้ำกันได้ ไม่ว่าจะจดทะเบียนที่ใดก็ตามในโลกนี้


ค่าบริการจดโดเมนใหม่ และ ต่ออายุโดเมน

โดเมนคำอธิบายราคา/ปี
.comบริษัทห้างร้าน490
.netกิจกรรมเครือข่าย490
.orgองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร490
.bizบริษัทห้างร้าน หรือ ห้างหุ้นส่วน490
.ccบริษัทห้างร้าน หรือ บุคคลทั่วไป1000
.tvเกี่ยวข้องกับงานโทรทัศน์1220
.in.thบุคคลธรรมดาทั่วไป (ต้องใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองบริษัท)490
.co.thบริษัทหรือองค์กรที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ต้องใช้เอกสาร หนังสือรับรองบริษัท และ ใบภ.พ.20)850
.ac.thโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (ต้องใช้เอกสาร หนังสือจัดตั้งสถาบันการศึกษา)850
.go.thกระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล (ต้องใช้เอกสาร หนังสือแจ้งจดชื่อโดเมนจากหน่วยงาน)850
.or.thองค์กรที่ไม่แสดงผลกำไรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (ต้องใช้เอกสาร หนังสือจัดตั้งองค์กร)850
.net.thหน่วยงานหรือองค์กรด้านเครือข่ายที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (ต้องใช้เอกสาร ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม)800

*** สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนโดเมนเพียงอย่างเดียว ทุกๆโดเมนจะได้รับโฮสติ้งฟรี!! รายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลทั่วไป
ตัวควบคุมโฮสติ้งDirect Admin
ความจุโฮสติ้ง50MB
ปริมาณรับส่งข้อมูล100MB
รหัส FTP
ฐานข้อมูล1 ฐานข้อมูล
โดเมนย่อย
ข้อมูลอีเมลล์
เมลล์เว็บไซต์1 เมลล์
รับเมลล์ผ่านแอพ
เช็คเมลล์ผ่านเว็บ
ตั้ง Forward เมลล์
ตรวจสอบไวรัส
ตรวจสอบเมลล์ขยะ
ข้อมูลโฮสติ้ง
ภาษาที่รองรับHTML, AJAX, XML, PHP4, PHP5 , SSI , Perl , CGI , Personal cgi-bin , WAP
ฐานข้อมูลMYSQL 5.0
phpMyAdmin
SQLite 2.8.x , 3.3.x
คอมโพเนนท์Zend Optimizer, ionCube Loader

จดโดเมน

http://

ข้อมูลผู้จดทะเบียน (กรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)