รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สีต้องสื่อความเข้าใจชัดเจน

รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สีต้องสื่อความเข้าใจชัดเจน

สีต้องสื่อความเข้าใจชัดเจน สำคัญอย่างไร ในการทำเว็บไซต์

23 มิถุนายน 2559
เรื่องของสี การทำเว็บไซต์ เลือกใช้สีอย่างไร

รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สีต้องสื่อความเข้าใจชัดเจน

สำหรับคนที่ทำงาน รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือ การรับฟังความต้องการของผู้ที่มาจ้างเราให้ รับทำเว็บไซต์ ให้เข้าใจชัดเจน เมื่อทราบจุดประสงค์ในการใช้งานของเราแล้ว เราจึงจะสามารถเริ่มงาน รับทำเว็บไซต์ และออกแบบเว็บไซต์ ได้ตรงตามที่เขาต้องการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ยังมีเรื่องอื่นที่เราจะต้องใส่ใจที่เป็นรายละเอียดอีกหลายอย่างเพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่ตรงตามที่เขาต้องการมากที่สุด ไม่ต้องกลับมาแก้งานให้เสียเวลา ซึ่งสิ่งนั้นก็คือ เรื่องของการสื่อความหมายของเว็บไซต์ !

การสื่อความหมายในการทำงานงาน รับทำเว็บไซต์ นอกเหนือจากการใช้ข้อความหรือภาพอธิบายให้ผู้ใช้งานทราบความหมายแล้ว ก็ยังมีเรื่องของ “สี” เพราะมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีผลกับอารมณ์ความรู้สึกและความสะดวกของผู้ใช้งานเว็บไซต์เป็นอย่างมาก เว็บที่เรา รับทำเว็บไซต์ ขึ้นมาจะไม่ได้ผลอะไรเลย หากไม่มีสีสันที่ดึงดูดใจให้คนอยากใช้งาน และจะยิ่งแย่กว่า หากสีของตัวหนังสือและสีของพื้นหลังไม่สัมพันธ์กัน บางทีเราใช้ตัวหนังสือสีอ่อน กับสีของพื้นหลังที่มีความสว่าง มันก็ทำให้ข้อความอ่านได้ยาก ตัวหนังสือสีเข้มกับพื้นหลังสีทึบก็เช่นเดียวกัน นี่เป็นเรื่องที่ผู้ รับทำเว็บไซต์ ต้องศึกษาและทำความเข้าใจเป็นพิเศษ เพื่อที่จะได้สามารถ รับทำเว็บไซต์ และออกแบบเว็บไซต์ ให้มีหน้าตาสีสัน และรูปแบบที่เหมาะสมใช้งานได้ง่าย


เรื่องของสี การทำเว็บไซต์ เลือกใช้สีอย่างไร

นอกจากนี้ สี ยังมีส่วนให้การกระตุ้นความรู้สึก สี มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนเราจริงๆ ไม่เช่นนั้นคงไม่มีการบำบัดด้วยสี หรือที่เรียกว่า Color Therapy การ รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ก็เหมือนการผลิตหนังสือเล่มหนึ่ง ที่ต้องมีการออกแบบรูปเล่มให้มีสีสันที่สวยงามชวนมองและน่าซื้อ เว็บไซต์ก็เช่นเดียวกัน หากไม่มีการเลือกแบบของสีที่เหมาะสม การสื่อความหมายเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาดูเกิดความรู้สึกคล้อยตาม ก็จะเป็นไปได้ยาก ซึ่งเรื่องนี้เป็นหนึ่งในปัญหาที่ผู้ รับทำเว็บไซต์ ต้องเผชิญกับปัญหาการถูกขอให้แก้งานจากผู้จ้างให้ รับทำเว็บไซต์ ที่พบได้บ่อย ซึ่งบางครั้งเขาอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องการออกแบบดีเท่าเรา แต่ หากว่าเขาเห็นหน้าตาเว็บไซต์ที่ เรา รับทำเว็บไซต์ ให้ แล้วเกิดความรู้สึกว่ามันขัดๆ ยังไม่สวย ไม่น่าใช้ อันนี้ก็ทำให้เกิดการร้องขอให้เราปรับเว็บไซต์ได้เช่นกัน นั่นก็ทำให้งาน รับทำเว็บไซต์ ของเรายากเข้าไปอีก

ดังนั้นก่อนที่จะ รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สิ่งที่เราควรทำพร้อมๆ กับการสอบถามความต้องการในการใช้งานให้ชัดเจนแล้ว เราจะต้องนำเอารูปแบบของ “สี” และรูปร่างหน้าตาของตัวหนังสือมาให้ผู้ว่าจ้างให้ เรา รับทำเว็บไซต์ เขาได้มีส่วนในการเลือกด้วย พร้อมทั้งหารือกันในเรื่องความหมายที่ต้องการสื่อ เพื่อที่เราจะได้สามารถสร้างเว็บไซต์ที่ตรงกับใจและเหมาะสมในการใช้งานให้ได้มากที่สุด


เรื่องของสี การทำเว็บไซต์ เลือกใช้สีอย่างไร