การหาคน รับทำเว็บไซต์ ออกแบบ Website จำเป็นแค่ไหน

การหาคน รับทำเว็บไซต์ ออกแบบ website จำเป็นแค่ไหน

การหาคน รับทำเว็บไซต์ จำเป็นแค่ไหน ?

18 เมษายน 2559

โลกเชื่อมต่อกันมากขึ้นและแคบลงทุกๆ วัน... เรื่องนี้เป็นความจริง และมันเกิดขึ้นมาได้เนื่องจากการสื่อสารผ่านช่องทาง internet ที่ทำให้คนสามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นและแทบจะเรียกได้ว่าไร้พรมแดน คนที่อยู่คนละซีกโลกสามารถพูดคุยทักทายกันได้ง่ายๆ และมีค่าใช้จ่ายน้อยจนแทบไม่เห็นเม็ดเงินที่ออกจากกระเป๋าเลยด้วยซ้ำ เรื่องนี้เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับคนที่ทำธุรกิจ เพราะเมื่อเราเชื่อมต่อกับ internet ตลาดของเราคือ... ทั้งโลก ! และสิ่งที่ช่วยให้เราสื่อสารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยคนที่เขา รับทำเว็บไซต์ ออกแบบ website ให้เข้ามาช่วย ! (หากเราทำเว็บไซต์เองไม่เป็น)

อย่างไรก็ตาม... ปัจจุบันนอกเหนือจากการค้นหาผู้ รับทำเว็บไซต์ เพื่อที่เราจะได้มีเว็บไซต์เอาไว้ใช้งานแล้ว ยังมีช่องทางอื่นที่เราสามารถใช้ได้ นั่นก็คือ Social Network ซึ่งปัจจุบันมีความนิยมใช้งานเป็นอย่างมาก มีคนใช้งานสังคมออนไลน์ยอดฮิตในประเทศนี้มากกว่า 35 ล้านบัญชี ! มันจึงเป็นช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่มีพลังและประสิทธิภาพ และที่สำคัญมันฟรี ! เรื่องนี้เองทำให้คนจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันจำเป็นอยู่หรือไม่ที่เราจะต้องหาคน รับทำเว็บไซต์ คน รับทำเว็บไซต์ ยังจำเป็นหรือไม่ !? เพราะปัจจุบันเราสามารถใช้ช่องทางออนไลน์อื่นๆ ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการแทนการมีเว็บไซต์ที่ต้องหาคน รับทำเว็บไซต์ เพราะมันเข้าถึงคนได้มากกว่า และบางทีการติดต่อให้ รับทำเว็บไซต์ ก็มีราคาที่ค่อนข้างสูง ส่วนการใช้ Social Network แทบไม่ต้องเสียเงิน (เว้นแต่เราจะลงโฆษณา) มีกระทั่งคนที่บอกว่าปัจจุบันเราไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องไปหาคน รับทำเว็บไซต์ ! เพื่อให้มีเว็บไซต์ใช้งาน !! ใช้แค่สังคมออนไลน์ก็สามารถเปิดขายสินค้าได้แล้ว ! ไม่จำเป็นต้องหาคน รับทำเว็บไซต์

สำหรับเรื่องนี้ มันมีความจริงอยู่ แต่... ก็ไม่ทั้งหมดเสียทีเดียว และใครก็ตามที่กำลังคิดจะเลิกมีเว็บไซต์ คิดว่าไม่จำเป็นต้องหาคน รับทำเว็บไซต์ แล้ว โปรดพิจารณาข้อเท็จจริงเหล่านี้ด่วน ! การที่เราคิดว่าไม่ต้องหาผู้ รับทำเว็บไซต์ ออกแบบ website เพราะสามารถใช้ชองทางสังคมออนไลน์ จะต้องดูด้วยว่าเรามีสินค้ากี่แบบกี่ชิ้น หากมีหลายอย่างเราจะพลาดทันที เพราะสังคมออนไลน์เราจะโพสต์ได้แค่ทีละอย่าง สินค้าที่เหลือจะไม่ถูกพบเห็น สังคมออนไลน์ทำให้คนเห็นได้มาก แต่ไม่สามารถทำเป็นแคตตาล็อกให้คนเลือกซื้อได้ เราจะเสียโอกาสในข้อนี้ทันที ! มันเป็นสิ่งดีที่ใช้กระตุ้นความสนใจ แต่มันไม่สะดวกในการหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองและไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ได้ ! นี่แหละที่เรายังคงต้องหาผู้ รับทำเว็บไซต์ ไม่เพียงเท่านั้นเรายังต้องหาคนที่ รับทำเว็บไซต์ ออกแบบ website ที่สามารถใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์ เพื่อให้เราสามารถติดต่อว่าจ้างผู้ รับทำเว็บไซต์ รายเดียวไม่ต้องหาคน รับทำเว็บไซต์ รายอุปกรณ์ ซึ่งยุ่งยาก และยังต้องเป็นคน รับทำเว็บไซต์ ออกแบบ website ที่เข้าใจการใช้งาน Social network เป็นอย่างดีด้วย เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสอดประสานกัน


ตัวอย่างผลงานออกแบบและจัดทำเว็บที่ผ่านมา